Oversættelse Dansk Engelsk

Oversættelse fra dansk til engelsk

Biblen oversat

Oversættelsen af den kristne Bibel har længe været meget vigtigt. Hieronymus er til stadighed anset for en af de største oversættere i historien for sin oversættelse af Bibelen til latin. Hieronymus\' oversættelse Vulgata blev brugt af den romersk-katolske kirke i halvandet årtusinde, (siden 1979 bruges en revideret udgave: Nova Vulgata) men selv hans oversættelse skabte særdeles mange konflikter, da den blev udgivet.

Den protestantiske reformation medførte oversættelse af Bibelen til de lokale europæiske sprog, et træk der blev kritiseret af det katolske kirke og som fik en stor indflydelse på opdelingen mellem protestantisme og katolicisme. Martin Luthers bibel på tysk og King James Version (The Authorized Version) på engelsk havde stor indflydelse på religion, kultur og sprog i disse lande.

© Copyright oversættelsedanskengelsk.dk - All rights reserved